ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΤΗΣ NUTRILITE

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 30.04.2015

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ NUTRILITE

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (εφεξής καλούμενη η «Amway») χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ή λαμβάνει από τους επισκέπτες (οι «Επισκέπτες») του παρόντος ιστότοπου (ο «Ιστότοπος»).  Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δύναται να συλλέξουμε ή να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα είδη των προσωπικών δεδομένων που δύναται να συλλέξουμε, τον τρόπο χρήσης, κοινής χρήσης και προστασίας των εν λόγω δεδομένων, τη χρονική διάρκεια τήρησης των εν λόγω δεδομένων, τα δικαιώματά σας, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με εμάς σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Με ποιον τρόπο είναι δυνατό να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς

Η Amway δύναται να συλλέξει ή να λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς μέσω της χρήσης του Ιστότοπου με διάφορους τρόπους.

Είναι δυνατό να επιλέξετε να μας υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες μέσω διάφορων διαύλων επικοινωνίας που διατίθενται στην ιστοσελίδα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστότοπου, π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Amway, αριθμοί τηλεφώνου ή ηλεκτρονικές φόρμες.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες που συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες χρήσης του Ιστότοπου κατά την πρόσβαση, την προβολή και τη χρήση του Ιστότοπου.  Το cookie είναι αρχείο δεδομένων τοποθετημένο σε υπολογιστή ή σε κινητή συσκευή, όταν χρησιμοποιείται για την επίσκεψη σε ιστότοπους. Δεν παρέχουμε τη δυνατότητα σε τρίτα μέρη να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και το λόγο για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

Όνομα cookie

 

Σκοπός

AMCV_###@adobe.org

 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την ταύτιση ενός χρήστη

s_cc

 

Αυτό το cookie δείχνει αν έχουν απενεργοποιηθεί τα cookies

s_ppv

Αυτά τα cookie καταγράφουν την προηγούμενη σελίδα που επισκέφθηκε ο χρήστης για να ληφθούν υπόψη στην επόμενη σελίδα

s_sq

 

Αυτό το cookie περιέχει πληροφορίες για την προηγούμενη σύνδεη που χρησιμοποίησε ο χρήστης

s_vi, s_fid

 

Αυτά τα cookies παρέχουν το ID ενός επισκέπτη και την ώρα και ημερομηνία

s_vnum,  s_invisit

Αυτά τα  cookies χρησιμοποιούνται για καταγραφή του αριθμού επίσκεψης του χρήστη

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (π.χ. στις λειτουργίες «Προτιμήσεις» ή «Επιλογές Internet» του προγράμματος περιήγησής σας).  Να θυμάστε, ωστόσο, ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά, αν απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ή διαγραφής των cookies, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org./.

 

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να συλλέξουμε

Μέσω των cookies που παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο «Με ποιον τρόπο μπορούμε να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς», ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα. Εξάλλου, προκειμένου να επεξεργαστούμε τις online αγορές σας, ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες πληρωμής σας και τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις προϊόντων και την αγοραστική συμπεριφορά σας.

Επιπροσθέτως, μέσω των διαύλων επικοινωνίας που διατίθενται στην ιστοσελίδα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστότοπου, ενδέχεται να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ. Μπορείτε, επίσης, να παρέχετε εθελοντικά άλλα δεδομένα που σας αφορούν σε σχέση με τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας. Σας ενθαρρύνουμε, ωστόσο, να μην παρέχετε περισσότερα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

 

Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: (i) απαντήσουμε στα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας, (ii) βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εμπειρίας του χρήστη και (iii) να διαγνώσουμε τα προβλήματα στους διακομιστές μας. Αν επιλέξετε να μην παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις παραπάνω υπηρεσίες.

 

Με ποιον τρόπο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Amway δεν πωλεί, εκμισθώνει ή εμπορεύεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Amway δύναται να πραγματοποιήσει κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο με:

  •  φορείς εντός του ομίλου Amway, στους οποίους είναι εύλογα απαραίτητο ή επιθυμητό για την Amway να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα και
  •  κυβερνητικές αρχές ή άλλα τρίτα μέρη, αν επιβάλλεται από το νόμο ή καθίσταται εύλογα απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας άλλων ή ημών των ιδίων.

 

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ή άλλες οντότητες της μητρικής εταιρείας Alticor Inc της Amway. Μερικές από αυτές ενδέχεται να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός της χώρας στην οποία αρχικά συλλέχθηκαν τα δεδομένα.  Οι νόμοι των εν λόγω χωρών ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με αυτό της χώρας στην οποία αρχικά παρασχέθηκαν τα δεδομένα.  Όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες, θα προστατεύουμε τα εν λόγω δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, η μητρική εταιρεία Alticor, Inc της Amway είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων Safe Harbor, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελβετία όσον αφορά στη συλλογή, την αποθήκευση, τη χρήση, τη διαβίβαση και άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία στις ΗΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ' αριθμό 2000/520/EC απόφασή της καθώς προβλέπει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Safe Harbor της Amway στην ιστοσελίδα www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1 .

 

Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Διατηρούμε κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις ασφάλειας, σχεδιασμένες για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.

 

Πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα καθίσταται αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγουμε τα δεδομένα (βλέπε ανωτέρω στην παράγραφο «Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε»), εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. 

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπος δύναται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτα μέρη, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τέτοια τρίτα μέρη. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων όλων των ιστότοπων τρίτων μερών, πριν χρησιμοποιήσετε τους εν λόγω ιστότοπους ή υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες στους εν λόγω ιστότοπους ή μέσω των εν λόγω ιστότοπων.

 

Ενημερώσεις στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου

Η Amway διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου οποτεδήποτε. Αν τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου, θα ενημερώσουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος και οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου τακτικά.

 

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δύναται να περιλαμβάνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη φραγή τέτοιων προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων. Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, πρέπει να το ζητήσετε εγγράφως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας που αναφέρονται κατωτέρω.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου, αν θέλετε να ενημερώσετε στοιχεία που έχουμε για εσάς ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με απoστολή e-mail στη διεύθυνση της Amway Hellas, infocenter_gr@amway.com. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε γραπτώς στη διεύθυνση:

Amway Hellas

Λ.Κηφισίας 151
151 24 Μαρούσι 
Αθήνα